Hộp Điều Khiển Quạt Hút

Hộp điều khiển quạt hút là một bộ phận của hệ thống chụp hút khói được gắn gần chụp hút khói, có các nút bật tắt, nút điểu chỉnh với giá thành hợp lý, chất lượng cao. Liên hệ: 03.888.888.38  – 0985.6666.38.

092.884.3838
092.884.3838
Chat: